Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

UCHWAŁA NR IV/17/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/687/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011.

UCHWAŁA NR IV/15/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki zmienionej Uchwałą Nr LXXX/714/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 r.

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Przedstawiciela Gminy Staszów, który będzie jej reprezentantem na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń "Białe Ługi".

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale o wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów  gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

UCHWAŁA NR III/9/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

UCHWAŁA NR III/6/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok.

Poniżej link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/17/249

UCHWAŁA NR III/5/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok.

Poniżej link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego:

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/17/248

UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru radnych na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Staszowie.

UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru radnego na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.

UCHWAŁA NR LXXX/718/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/669/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

UCHWAŁA NR LXXX/716/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w Uchwale  nr LXXVII/672/10 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXX/714/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki.

UCHWAŁA NR LXXIX/708/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych.

Wyświetlanie 1 - 30 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę 30
z 2