Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z przeprowadzonej w okresie od 21 sierpnia do 05 listopada 2007 roku kompleksowej  kontroli gospodarki finansowej Gminy Staszów za okres 2006 roku