Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz.619) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl
Informacja publiczna dotycząca Urzędu Miasta i Gminy Staszów została podzielona na 8 głównych kategorii:

  • Urząd Miasta i Gminy Staszów

W dziale tym są informacje o Urzędzie (schemat organizacyjny, ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze, oświadczeniach majątkowych pracowników itp.)

  • Rada Miejska

W dziale tym są zgrupowane informacje o działalności Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Miejskiej

  • Prawo lokalne

W dziale tym są zgrupowane informacje o aktach prawa lokalnego oraz zarządzeniach Burmistrza

  • Jednostki organizacyjne

W dziale tym są zgrupowane informacje o jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Staszół

  • Zamówienia publiczne

W dziale tym są zgrupowane informacje o zamówieniach publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów

  • Zamówiwnia publiczne poniżej 14 000 euro

W dziale tym są zgrupowane informacje o zamówieniach publicznych których wartość nie przekracza równowartości 14 000 euro

  • Ogłoszenia/Obwieszczenia

W dziale tym są zgrupowane ogłoszenia oraz obwieszczenia

  • Publicznie dostępny wykaz danych

W dziale tym są zgrupowane informacje o publicznie dostępnym wykazie danych


Każda z nich została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu są dostępne po wybraniu kursorem myszki dzialu głównego i kliknięciu w niego.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, która jest odpowiedzialna za:

    * wytworzenie informacji
    * wprowadzenie informacji do podstrony BIP
    * datę utworzenia oraz datę publikacji


Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym  menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Istnieją również przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do archiwalnej strony głównej BIP Urzędu Miasta pod adresem: www.bip.staszow.pl oraz strony głównej serwisu internetowego Urzędu Miasta pod adresem: www.staszow.pl
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.


Autor:  Kamil Malinowski Osoba publikująca: Kamil Malinowski
Data utworzenia:  4 listopad 2010 19:22 Data publikacji:  5 listopad 2010 08:00
Data ostatniej modyfikacji:  4 listopad 2010 19:22 Wersja:  1.0