Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

Ważne informacje odnośnie przeprowadzenia głosowania

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sentau Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 roku.

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

na terenie Miasta i Gminy Staszów do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Wykaz osób powołanych w skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Staszów

do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 02 września 2011 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Link do treści zarządzenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 05 września 2011 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Link do Obwieszczenia

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

I N F O R M A C J A

Informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (I piętro pok. nr 120) do dnia 16 września 2011r.

 

BURMISTRZ M i G STASZÓW
(-) ROMUALD GARCZEWSKI

Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Treść zarządzenia