Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowianiu o udzielelenie zamówienia

pn.: "Dowiezienie na miejsce i montaz 22 sztuk koszy żelbetonowych, 10 ławek parkowych oraz 5 tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Staszów".

Zaproszenie do składania ofert w postępowianiu o udzielelenie zamówienia

n.: "Dowiezienie na miejsce i montaż 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Staszów".

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Drobne, awaryjne naprawy chodników na terenie Gminy Staszów".

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Odnowienie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych i linii segregacyjnych".

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamównienia pn.: "Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów".

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie ekspertyzy polegającej na obliczeniu możliwości odbiorczych kolektora kanalizacji deszczowej"

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie opinii w sprawie dot. zmiany stanu wody na gruncie w Klępiu Górnym gmina Stopnica".

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie opinii w sprawie dot. zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomości położonej w Staszowie".

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie opinii w sprawie dot. zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomości położonej w Łubnicach".

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Interwencyjny zakup części do serwerów”

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie opinii w sprawie dot. zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomości położonej w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie opinii w sprawie dot. zmiany stanu wody na gruncie w Klępiu Górnym gmina Stopnica".

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie opinii w sprawie dot. zmiany stanu wody na gruncie na nieruchomości położonej w Łubnicach"