Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów położonej w Staszowie przy ul. Długiej

Ogłoszenie sądowe sygn. akt I Ns 521/11

w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu i o ustanowieniu kuratora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 02.01.2012r

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji celu publicznego znak sprawy IPP-II.6733.18.2011.VIII

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 02.01.2012r

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji celu publicznego znak sprawy IPP-II.6733.17.2011.VIII

Ogłoszenie sądowe sygn. akt I Ns 406/11

w sprawie zezwolenia Gminie Staszów reprezentowaniej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy tytułem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości położone w Staszowie na os. "Małopolskie"

Ogłoszenie sądowe sygn. akt I Ns 420/11

o zezwoleniu na złożenie do depozytu i o ustanowieniu kuratora

Ogłoszenie sądowe sygn. akt I Ns 399/11

o zezwoleniu na złożenie do depozytu i o ustanowieniu kuratora.

Oferta Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie

W dniu 8.11.2011 r. wpłynęła oferta Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie na zadanie "Od Janka Muzykanta do mistrza - prowadzenie zajęć artystycznych w zakresie muzyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Staszów".

Oferta uzyskała akceptację Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, który przyznał na realizację zadania 3.000,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można składać do Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pok. 302 ewentualne uwagi, do złożonej oferty.

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

nieruchomości stanowiących własność Gminy Staszów położonych w Staszowie przy ul. Długiej (II przetarg)

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia

część działki o nr ewidencyjnym 5286/4 oraz część działki o nr ewidencyjnym 2046/6 położonych w Staszowie na osiedlu "Ogrody" przy ul. Traugutta.

Ogłoszenie sądowe

w sprawie z wniosku o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.09.2011 roku znak: IPP-II.6733.16.2011.XI

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów położonej w Staszowie przy ul. Krasickiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

znak: IPP-II.6733.16.2011.XI z dnia 06.09.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie sądowe

do sprawy o sygn. I Ns 312/11 w sprawie zezwolenia Gminie Staszów reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy na złożenie depozytu oraz ogłoszenie o sygn. I Ns 312/11 w sprawie ustanowienia kuratora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 05 września 2011 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Ogłoszenie postanowienia znak IKMiOŚ.VI-7624/04/09, IKOŚ.6620.11.2011.II

stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie zmiany sposobu wentylacji

Wyświetlanie 1 - 35 z 206 rezultatów.
Pozycji na stronę 35
z 6